รีเซต

หอการค้าเชิญชวนคนขอนแก่นอุดหนุนกัน ให้ธุรกิจไม่สะดุดช่วงล็อกดาวน์

หอการค้าเชิญชวนคนขอนแก่นอุดหนุนกัน ให้ธุรกิจไม่สะดุดช่วงล็อกดาวน์
77ข่าวเด็ด
24 มีนาคม 2563 ( 16:15 )
111
หอการค้าเชิญชวนคนขอนแก่นอุดหนุนกัน ให้ธุรกิจไม่สะดุดช่วงล็อกดาวน์

ขอนแก่น – ประธานหอการค้าขอนแก่นเชิญชวนร้านค้า เอสเอ็มอีเข้ามาฝากร้าน เพื่อให้คนขอนแก่นช่วยอุดหนุนกัน พร้อมเตรียมต่อยอดแอพเดลิเวอรี่ของจังหวัด

กมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว 77ข่าวเด็ด เกี่ยวกับภาวะของภาคธุรกิจใน จ.ขอนแก่น ในช่วงที่มีมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ทางหอการค้าได้มีการพูดคุยกันและประเมินสถานการณ์มาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเราได้เริ่มทำก็คือ

เรื่องแรก การยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น ด้วยการร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดทำแอพพลิเคชั่น ชื่อ  KhonKaen stop COVID-19 เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองว่า หน่วยงานของตนได้มาตรฐานทางด้านสาธารณสุขงานหรือยัง  ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขของผู้ประกอบการชาวขอนแก่น

เรื่องที่สอง ทางหอการค้าและสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่นได้มีการพูดคุยกันในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงที่จังหวัดขอนแก่นมีมาตรการปิดสถานประกอบการหลายแห่งชั่วคราว โดยมีการพูดคุยกันใน 2 ส่วน ส่วนแรกก็คือ ในด้านผู้ประกอบการว่า จะทำอย่างไรจะสามารถยืดระยะเวลาชำระหนี้ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้  ส่วนที่สองคือเรื่องของพนักงาน ลูกจ้าง ที่จะไม่มีงานทำในช่วงนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร หรือว่าทางนายจ้างจะสามารถยืดระยะเวลาการจ้างได้หรือไม่ หยุดงานแต่ยังจ่ายเงินบางส่วน หรือหยุดงานแต่ไม่จ่ายเงิน  แต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยก็คือ การเลย์ออฟ หรือการลดพนักงานซึ่งตรงนี้จะเกิดปัญหาสังคมตามมา  แต่โชคที่ในที่สุดทาง ครม.ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเยียวยาคนทั้งสองกลุ่ม เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติในช่วงนี้

สุดท้ายก็คือ เรากำลังมีมาตรการเรื่องของ “คนขอนแก่นอุดหนุนกัน” โครงการนี้เกิดขึ้นจากคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ขอนแก่นได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา โดยหอการค้าได้รวบรวมรายชื่อร้านค้าที่สามารถส่งสินค้าเดลิเวอรี่ได้ รวบรวมรายชื่อร้านค้าโชห่วยที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคว่ามีประเทศใดบ้าง มีจำนวนเท่าไร เพื่อที่จะเอามาเผยแพร่ให้คนขอนแก่นมีการซื้อของอุดหนุนกัน สั่งเดลิเวอรี่กัน ซึ่งขณะนี้เราได้มีการพูดคุยกับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและสตาร์ทอัพในพื้นที่ว่า จะมารวมตัวช่วยกันแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการเดลิเวอรี่ให้กับร้านค้าและร้านโชห่วยในจังหวัดของเรา

นอกจากนี้ ทางหอการค้าได้ประสานงานกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแก่น และผู้ประกอบการต่างๆ เช่น แฟรีพลาซ่า ตลาดต้นตาล ที่มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และจะรวบรวมรายชื่อกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อส่งต่อให้สื่อต่างๆ ช่วยกันเผยแพร่ว่า จังหวัดขอนแก่นเรามีร้านไหนมีบริการสินค้าอย่างไร ร้านไหนมีบริการเดลิเวอรี่อะไรบ้าง ขณะนี้ในเว็บไซต์ Facebook และ LINE ของหอการค้า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และร้านอาหารต่างๆ สามารถเข้ามาฝากร้านได้ โดยเข้าไปที่ Facebook หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ Line :@KKCC  เราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อ ขณะนี้พบว่ามีหลายร้านให้ความสนใจเข้ามากันมาก

และในอนาคตเราอาจจะต่อยอดไปเป็น “ขอนแก่นเดลิเวอรี่” ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกัน ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมของโครงการคนขอนแก่นอุดหนุนกัน ช่วยให้เศรษฐกิจของเราในช่วงที่มีการปิดสถานที่ชั่วคราวในหลายแห่ง ให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง