รีเซต

กทม.เห็นชอบ เร่งขับเคลื่อนนำสายสื่อสารลงใต้ดินฯ

กทม.เห็นชอบ เร่งขับเคลื่อนนำสายสื่อสารลงใต้ดินฯ
ข่าวสด
27 มกราคม 2565 ( 13:44 )
37
กทม.เห็นชอบ เร่งขับเคลื่อนนำสายสื่อสารลงใต้ดินฯ

ข่าววันนี้ 27 ม.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถนนสายต่างๆ เกิดความเป็นระเบียบ และสวยงาม

 

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ผลที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพฯ และการพิจารณาขออนุญาตดำเนินการต่างๆ บริเวณถนนสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบการอนุญาตดำเนินการ

 

 

ประกอบด้วย การขุดทางเท้าเพื่อย้ายสายใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน 1 รายการ การดำเนินก่อสร้างในพื้นผิวจราจรและทางเท้า 3 รายการ ส่วนการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินและบ่อพัก 16 เส้นทาง อนุญาตดำเนินการ 6 เส้นทาง ไม่อนุญาต 10 เส้นทาง และการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน 20 เส้นทาง เห็นชอบทั้ง 20 เส้นทาง

 

 

ทั้งนี้มีบางรายการหรือบางเส้นทางที่จะต้องมีดำเนินการตามเงื่อนไขเพิ่มเติม จึงจะสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามการดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อหน่วยงานที่ขออนุญาตดำเนินการได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตามเนื้องานแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่ติดตามให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กำหนด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง