ช้อปปี้ นำร่องเปิดช่อง'เจ้าของสิทธิ' แจ้งระงับขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ช้อปปี้ นำร่องเปิดช่อง'เจ้าของสิทธิ' แจ้งระงับขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มติชน
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:12 )
25
ช้อปปี้ นำร่องเปิดช่อง'เจ้าของสิทธิ' แจ้งระงับขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมให้ความสำคัญกับการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ จึงผลักดันการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสิทธิ และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในไทย รวมถึงช้อปปี้ เพื่อระงับการขายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มนั้นๆ ช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ล่าสุดกรมได้รับแจ้งจากช้อปปี้ว่าได้พัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสินค้าละเมิด และเปิดให้ใช้งานระบบดังกล่าวแล้ว

 

ทั้งนี้ บริษัท ช้อปปี้ ให้ข้อมูลว่า หากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาพบการจำหน่ายสินค้าที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งข้อมูลได้ทาง www.shopee.co.th/IPR โดยกรอกคำร้องเรียนภายในลิงก์ IPR Form และแนบเอกสารสำคัญตามประเภทคำร้อง ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรอง (กรณีเป็นนิติบุคคล/ บริษัท) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร และลิงก์สินค้าหรือรูปภาพสินค้า

 

เมื่อได้รับแจ้งข้อมูล ช้อปปี้จะทำการตรวจสอบคำร้องเรียนและเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน กับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว หากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิด ช้อปปี้ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อผู้ขายเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง