จีนส่งเสริมใช้ประโยชน์จาก 'โบราณวัตถุยุคปฏิวัติ'

จีนส่งเสริมใช้ประโยชน์จาก 'โบราณวัตถุยุคปฏิวัติ'
Xinhua Thai
29 มีนาคม 2564 ( 19:34 )
46
จีนส่งเสริมใช้ประโยชน์จาก 'โบราณวัตถุยุคปฏิวัติ'

ปักกิ่ง, 29 มี.ค. (ซินหัว) -- จีนมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในการอนุรักษ์โบราณวัตถุในยุคปฏิวัติ รวมถึงได้สำรวจวิธีต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์และฟื้นฟูโบราณวัตถุเหล่านี้ในยุคสมัยใหม่

 

 

หลังจากทำการสำรวจจำนวนโบราณวัตถุยุคปฏิวัติเสร็จสมบูรณ์ สถิติทางการแสดงให้เห็นว่าจีนมีแหล่งโบราณวัตถุยุคปฏิวัติที่เคลื่อนย้ายไม่ได้มากกว่า 36,000 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งของโบราณวัตถุยุคปฏิวัติของประเทศที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มากกว่า 1 ล้านชิ้นหรือชุดทั่วประเทศ

 

 

สำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน (NCHA) ระบุว่า โบราณวัตถุยุคปฏิวัติที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีนี้ ได้ช่วยบรรเทาความยากจนและส่งเสริมความพยายามในการฟื้นฟูชนบทในรูปแบบต่างๆ อาทิ การนำมาผสานเข้ากับการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น ทั้งเสริมว่าโบราณวัตถุเหล่านี้ช่วยให้อำเภอยากจน 54 แห่งหลุดพ้นจากความยากจนตั้งแต่ปี 2014

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการเข้าถึงโบราณวัตถุยุคปฏิวัติ โดยปัจจุบันสถานที่สำคัญแห่งยุคปฏิวัติมากกว่าร้อยละ 93 เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ รวมถึงพิพิธภัณฑ์และหอรำลึกการปฏิวัติมากกว่า 1,600 แห่งในทั่วประเทศก็ล้วนเปิดต้อนรับผู้มาเยือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง