รีเซต

อ.หนองแค ร่วมกับ ซีพี-เมจิ เปิดโครงการ "อิ่มสุข ปลูกอนาคต"

อ.หนองแค ร่วมกับ ซีพี-เมจิ เปิดโครงการ "อิ่มสุข ปลูกอนาคต"
TNN ช่อง16
29 สิงหาคม 2565 ( 17:19 )
40
อ.หนองแค ร่วมกับ ซีพี-เมจิ เปิดโครงการ "อิ่มสุข ปลูกอนาคต"

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานส่งมอบ “โครงการ อิ่มสุข ปลูกอนาคต" ให้แก่ โรงเรียนวัดหนองครก ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อให้แก่เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยมี นายณฐาภพ หัตถโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด หรือ ซีพี-เมจิ และพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมส่งมอบ ซึ่งมี นายสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก และนักเรียน ร่วมด้วย


นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เปิดเผยว่า อ.หนองแค ผนึกกำลังกับ ซีพี-เมจิ ดำเนิน “โครงการ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง ร.9 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกผัก ถั่วฝักยาว เห็ด มะนาว ใบกระเพรา มะละกอ และนำผลผลิตที่ได้บางส่วนไปจำหน่ายสร้างรายได้แก่ชาวชุมชน การทำแปลงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำปุ๋ยหมักคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้กับชาวชุมชน ต.หนองนาก อ.หนองแค เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ด้าน นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก กล่าวว่า "โครงการ อิ่มสุข ปลูกอนาคต" มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและให้ความรู้ด้านสุขโภชนาการ ปลูกความรู้และจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน จำนวน 124 คน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในตนเอง ได้ทานอาหารที่มีคุณประโยชน์และปลอดสารพิษ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย เช่น การรดน้ำผัก เพื่อนำผลผลิตที่ได้เป็นอาหารกลางวันนักเรียน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ทางโรงเรียน ขอขอบคุณ อำเภอหนองแค และ ซีพี-เมจิ ที่จัดโครงการฯ ที่ดีอย่างนี้ให้แก่เด็กๆ และโรงเรียนด้าน นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี – เมจิ กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านความยั่งยืน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้าน “อาหารมั่นคง" เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยอย่างทั่วถึง จึงร่วมกับ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม จัดโครงการ "ซีพี-เมจิ อิ่มสุข ปลูกอนาคต" สร้างแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนอย่างเข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ของเครือซีพี ในการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท เป็นลำดับสุดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง