รีเซต

กกต.ชวนปชช.โหลดแอป 'ตาสับปะรด' แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง

กกต.ชวนปชช.โหลดแอป 'ตาสับปะรด' แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
มติชน
20 ตุลาคม 2564 ( 10:57 )
61
กกต.ชวนปชช.โหลดแอป 'ตาสับปะรด' แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง

กกต.ชวนปชช.โหลดแอป ‘ตาสับปะรด’ แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง ชี้ ต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จ กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับปะรด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งโดยสามารถรายงานสถานการณ์ทั่วไป และแจ้งข่าวทุจริตการเลือกตั้งเมื่อพบเห็นการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทาง แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป

 

สำหรับข้อตกลงการใช้บริการรายงานการทุจริตเลือกตั้ง มีดังนี้ 1.ผู้ใช้งานต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่แจ้งข้อมูลที่มีลักษณะกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรืออื่นใดที่มีลักษณะดังกล่าว 2. ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการใดๆ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น 3. ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งเหตุการณ์การทุจริตเลือกตั้ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เรื่องเท่านั้น


4. การแจ้งรายงานทุกครั้งผู้ใช้งานควรจะส่งรูปมาด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน

 

5. สำนักงานกกต. ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยุติเรื่องกับรายงานที่มีข้อมูลลักษณะเป็นเท็จ กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรืออื่นใดที่มีลักษณะเช่นว่ามาแล้ว รวมทั้งรายงานที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะเป็นความลับ โดยผู้ใช้งานหากดำเนินการส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง