รีเซต

บล.ทิสโก้ แนะนำหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ตัวไหนน่าสน

บล.ทิสโก้  แนะนำหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ตัวไหนน่าสน
ทันหุ้น
22 พฤศจิกายน 2566 ( 13:25 )
53
บล.ทิสโก้  แนะนำหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ตัวไหนน่าสน

#หุ้นโรงไฟฟ้า #ทันหุ้น – บล.ทิสโก้วิเคราะห์ความน่าสนใจหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ท่ามกลางปัจจัยในและนอก

 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การมองในแง่ดีต่อภาคสาธารณูปโภคของไทยเติบโตขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และการคาดการณ์อัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - เม.ย. 2024 อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ต่อการปรับคำแนะนำภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และมีนัยสำคัญ

 

นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยจะยังคงสูงขึ้น ต่างจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประการแรก เราคาดว่าอุปทานพันธบัตรจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าตามมาตรการทางการคลังที่รัฐบาลกำลังวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจกเงินดิจิทัลงบประมาณ 5 แสนล้านบาท ประการที่สอง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดปี 2024F ตรงกันข้ามกับ Fed ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ลดลงของประเทศไทยต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะต่อสู้กับหนี้ภาคครัวเรือน สุดท้ายนี้ผู้กู้ยืมซึ่งรวมถึงภาครัฐและธนาคารอาจเผชิญกับการแข่งขันด้านเงินฝากในปีหน้า เนื่องจากสถานะบัญชีเดินสะพัดที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องและการออมที่มีข้อจำกัด

 

และยังมองว่าโอกาสที่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงอัตราค่าไฟฟ้ายังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผย 3 สถานการณ์ที่เป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง ม.ค. - เม.ย. 2024F โดยปรับขึ้นอัตราปัจจุบันที่ 3.99 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ไปอยู่ในช่วง 4.68-5.95 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุมมองว่า การแทรกแซงของรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่อัตราค่าไฟฟ้าขั้นสุดท้ายที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสามสถานการณ์ ช่องทางหนึ่งที่เป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีอิทธิพลต่ออัตราค่าไฟฟ้าคือ ความล่าช้าหรือการลดภาระการชำระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โปรดทราบว่าอัตราค่าไฟฟ้าทั้ง 3 รูปแบบที่กกพ. กำหนดนั้นได้คำนึงถึงช่วงการชำระหนี้ที่ 0.26-1.52 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ให้กับ กฟผ. หากรัฐบาลไม่คืนเงินให้ กฟผ. อัตราค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค. - เม.ย. 2024 อาจถูกตรึงไว้ที่ 4.42 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมงเท่านั้น อีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ คือการขอให้ ปตท. คงราคาก๊าซไว้ที่ 305 บาท/ล้านบีทียู ซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่กำหนดไว้ในก.ย. - ธ.ค. 2023 ซึ่งเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่กกพ. พิจารณาที่ 387 บาท/ล้านบีทียู ปัจจุบันรุ่นของเราคิดค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดปี 2024F รูปที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลกระทบของการคาดการณ์อัตราค่าไฟฟ้าต่างๆ ในการคาดการณ์ปี 2024

 

และถึงแม้ว่าเรายังคงระมัดระวังภาคสาธารณูปโภคของไทยโดยรวมในเวลานี้ ในบรรดาหุ้นที่วิเคราะห์ บล.ทิสโก้ชอบ GULF สำหรับการเปิดรับแบบธรรมดา และ GPSC สำหรับการเปิดรับระบบโคเจนเนอเรชั่น มีคำแนะนำ "ถือ" สำหรับ GULF, GPSC, EGCO และ RATCH โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 43.00, 41.00,132.00, 31.00 บาท ตามลำดับ และคำแนะนำ "ขาย" สำหรับ BGRIM โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 20.00 บาท ซึ่งใช้วิธีการแบบ DCF เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมสำหรับ GULF, EGCO และ RATCH และการประเมินมูลค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่าง DCF และ PE เป้าหมายกลางปี 2024 ที่ 14.7 เท่าสำหรับ GPSC และ BGRIM ความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่าลง และต้นทุนก๊าซที่สูงกว่าคาดจากความล่าช้าในการผลิตก๊าซในประเทศเนื่องจากจำเป็นต้องใช้แหล่ง LNG ที่มีราคาแพงกว่า

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง