รีเซต

ยูเนสโกเตรียมตั้งสถาบันประเภทที่ 1 ด้าน 'สะเต็ม' ในเซี่ยงไฮ้

ยูเนสโกเตรียมตั้งสถาบันประเภทที่ 1 ด้าน 'สะเต็ม' ในเซี่ยงไฮ้
Xinhua
23 พฤษภาคม 2566 ( 15:08 )
80
ยูเนสโกเตรียมตั้งสถาบันประเภทที่ 1 ด้าน 'สะเต็ม' ในเซี่ยงไฮ้

ปารีส, 23 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (22 พ.ค.) คณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก (UNESCO) มีมติตั้งสถาบันประเภทที่ 1 ด้านสะเต็ม (STEM) หรือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนการประชุมครั้งที่ 216 ของคณะกรรมการฯ ระบุว่าการตั้งสถาบันดังกล่าวจะเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการศึกษากลุ่มวิชาสะเต็มขององค์การฯ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกิจของยูเนสโกและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 โดยสถาบันประเภทที่ 1 ของยูเนสโกมุ่งสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในประเทศสมาชิกอนึ่ง มติจัดตั้งสถาบันประเภทที่ 1 ในจีนยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสมัชชาใหญ่ยูเนสโก ครั้งที่ 42 ในเดือนพฤศจิกายน โดยสถาบันดังกล่าวจะเป็นสถาบันประเภทที่ 1 แห่งแรกในจีนและนอกยุโรป เมื่อได้รับการอนุมัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง