รีเซต

เกาหลีใต้เผยจำนวน 'ธุรกิจ' เพิ่มขึ้นในปี 2022

เกาหลีใต้เผยจำนวน 'ธุรกิจ' เพิ่มขึ้นในปี 2022
Xinhua
25 กันยายน 2566 ( 18:14 )
28
เกาหลีใต้เผยจำนวน 'ธุรกิจ' เพิ่มขึ้นในปี 2022

โซล, 25 ก.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (25 ก.ย.) สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ รายงานว่าจำนวนธุรกิจของเกาหลีใต้ในปี 2022 รวมอยู่ที่ 6,141,263 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของบริษัทขนส่งและธุรกิจบริการเกี่ยวกับความงามรายงานระบุว่าจำนวนผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกของเกาหลีใต้ในปี 2022 ลดลงร้อยละ 1.1 แต่บริษัทขนส่งและธุรกิจเกี่ยวกับความงาม รวมถึงธุรกิจดูแลผิว ผม และเล็บ ขยายตัวร้อยละ 4.4 และร้อยละ 2.1 โดยการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโรคระบาดใหญ่ได้กระตุ้นความต้องการบริการเกี่ยวกับความงามในปีก่อนภาคธุรกิจการค้าส่งและการค้าปลีกมีจำนวนธุรกิจสูงสุดที่ 1,518,854 ราย ตามด้วยภาคธุรกิจร้านอาหารและที่พัก 864,335 ราย และภาคธุรกิจขนส่ง 643,835 ราย ขณะจำนวนแรงงานของธุรกิจท้องถิ่นในปี 2022 อยู่ที่ 25,211,397 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากปีก่อนหน้าอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างงานสูงสุดที่ 4,279,063 คน ตามด้วยภาคธุรกิจการค้าส่งและการค้าปลีกที่ 3,590,493 คน และภาคธุรกิจดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคม 2,451,737 คนจำนวนพนักงานในภาคธุรกิจการค้าส่งและการค้าปลีก และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ลดลงกว่าร้อยละ 2 ส่วนจำนวนพนักงานในภาคธุรกิจร้านอาหารและที่พัก การดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และร้อยละ 4.0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง