รีเซต

"กรมที่ดิน" แนะใช้ระบบ e-LandsAnnouncement รักษาสิทธิในที่ดิน

"กรมที่ดิน" แนะใช้ระบบ e-LandsAnnouncement รักษาสิทธิในที่ดิน
มติชน
6 มกราคม 2564 ( 11:54 )
91
"กรมที่ดิน" แนะใช้ระบบ e-LandsAnnouncement รักษาสิทธิในที่ดิน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้งในขณะนี้ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ประชาชนเดินทางไปทำงานยังต่างพื้นที่ไม่มีเวลาเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเอง เช่น มรดกเกี่ยวกับที่ดิน การรังวัดข้างเคียง หากจำเป็นต้องคัดค้านก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง

 

ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน อยู่ที่บ้าน ก็สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั่วประเทศจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต โดยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปตรวจสอบประกาศ ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ช่วยให้ประชาชนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

ซึ่งระบบ e-LandsAnnoucement เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นในแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” ของกรมที่ดิน ที่กระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมอบให้กับประชาชน


สำหรับการใช้งานระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) สามารถคลิกไปเว็บไซต์ : http://announce.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” จากโทรศัพท์ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง