ลาวเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 'ซิโนฟาร์ม' ให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ลาวเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 'ซิโนฟาร์ม' ให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
Xinhua Thai
21 มิถุนายน 2564 ( 16:55 )
25
ลาวเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 'ซิโนฟาร์ม' ให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วียงจันทน์, 21 มิ.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (21 มิ.ย.) ลาวเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ให้ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ด้วยวัคซีนของซิโนฟาร์ม (Sinopharm) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติจีน

 

 

รายงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการศึกษาเพื่อสุขภาพ (CIEH) สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของลาว ระบุว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงฯ อนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้คนกลุ่มอายุข้างต้น รวมถึงผู้มีโรคประจำตัว ด้วยวัคซีนของซิโนฟาร์มกิแก้ว ไขคำพิทูน รองนายกรัฐมนตรีลาว และประธานคณะทำงานเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 กล่าว ณ พิธีส่งมอบวัคซีนจากจีน ชุดที่ 3 ในนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าวัคซีนของจีนนั้นปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพกิแก้วกล่าวว่าลาวดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูง บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปบางกลุ่มด้วยวัคซีนของซิโนฟาร์มแล้วปัจจุบันลาวมีประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกแล้วมากกว่า 700,000 คน และฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้วกว่า 400,000 คน โดยกระทรวงฯ วางแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด 7.2 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง