โควิด-19 หนุนประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถออนไลน์เพิ่ม

โควิด-19 หนุนประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถออนไลน์เพิ่ม
TNN ช่อง16
16 มกราคม 2564 ( 11:46 )
49
โควิด-19 หนุนประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถออนไลน์เพิ่ม

วันนี้ ( 16 ม.ค.64) นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกได้งดการให้บริการบางกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในบริเวณเดียวกันและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ตั้งวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา เช่น งดใช้ห้องอบรมในการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง โดยแนะนำให้อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อแพร่เชื้อ ในขณะที่การให้บริการชำระภาษีรถประจำปีได้งดการให้บริการที่ห้างสรรพสินค้า Shop Thru for Tax และการให้บริการที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน โดยกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางอื่นๆ ไว้รองรับ โดยเฉพาะการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในรูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน 

สำหรับ สถิติการชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2563ที่ผ่านมา มีการชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 452,682 คัน  โดยพบว่าเจ้าของรถให้ความสนใจและหันมาใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์รวมทุกช่องทางแล้วมีสถิติสูงขึ้นต่อเนื่อง  ได้แก่ การชำระภาษีรถผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/  จำนวน 20,614 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 430 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 307 คัน

ส่วนการใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สูงสุด จำนวน 323,145 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax จำนวน 64,806 คัน ชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 28,700 คัน  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 8,027 คัน  ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จำนวน 5,278 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 803 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 562 คัน  และผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 10 คัน 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง