รีเซต

'ลาว' เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว เริ่ม 1 ม.ค. 2022

'ลาว' เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว เริ่ม 1 ม.ค. 2022
Xinhua Thai
17 ธันวาคม 2564 ( 14:37 )
41
'ลาว' เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว เริ่ม 1 ม.ค. 2022

ข่าววันนี้ 17 ธ.ค. (ซินหัว) -- ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีลาว ซึ่งลงนามโดยคำเจน วงโพสี หัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี และเผยแพร่วันพุธ (15 ธ.ค.) ระบุแผนการของรัฐบาลที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2022ประกาศดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลลาวอนุมัติการจัดแบ่งพื้นที่สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวลาว (Laos Travel Green Zone) ซึ่งจะอนุญาตนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองและแขวงต่างๆ ที่กำหนดเป็น "พื้นที่สีเขียว" เมื่อลาวกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งมติดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีการประชุมระยะยาวหลายรอบระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานเฉพาะกิจของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือการเปิดประเทศอีกครั้งทั้งนี้ ลาวมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 94,554 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 262 ราย เมื่อนับถึงวันพฤหัสบดี (16 ธ.ค.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง