รีเซต

ไรเดอร์ไลน์แมนโคราช นัดปิดแอพพ์-เดินขบวนประท้วงบริษัท

ไรเดอร์ไลน์แมนโคราช นัดปิดแอพพ์-เดินขบวนประท้วงบริษัท
มติชน
21 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:50 )
100
ไรเดอร์ไลน์แมนโคราช นัดปิดแอพพ์-เดินขบวนประท้วงบริษัท

ไรเดอร์ “ไลน์แมนโคราช” 200 คนเดินขบวนประท้วง ยื่นหนังสือร้องผู้ว่า ฯ ประสานให้ต้นสังกัดเปิดอิสระช่วงเวลาทำงาน ไม่ลดค่าเที่ยววิ่ง

 

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่หน้าหอนาฬิกา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มพนักงานส่งของหรือไรเดอร์ “ไลน์แมน” กว่า 200 คน นัดรวมตัวปิดแอปพลิเคชั่นหยุดวิ่งรับงาน พร้อมนำป้ายข้อความ “ไลน์แมนโคราช ไม่เอากะ ,ระยะรับไม่เกิน 3 กม. ,เอา 32 บาท คืนมา ,บริษัท และ CS ไม่เข้าใจ ไม่เห็นใจไรเดอร์ ,น้ำมันแพงค่ารอบลด ฯลฯ ตั้งแถวเดินขบวนไปที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ( ย่าโม ) เพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้บริษัทต้นสังกัด แก้ไขปัญหาค่าตอบแทนและปัญหาของระบบที่ไม่เป็นธรรมต่อไรเดอร์

 

ก่อนเดินขบวนกลับมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวัชรพงษ์ จิโสะ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จ.นครราชสีมา และว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ รามาตย์ ตัวแทนแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

 

นายพีช ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนโคราช เปิดเผยว่า กลุ่มไรเดอร์ ไลน์แมนจังหวัดนครราชสีมา คือพนักงานส่งอาหารของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีพื้นที่การ ทำงานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายงานและนโยบายการปรับลดค่ารอบ ของบริษัทฯ ที่ทำให้ได้รับค่าตอบแทนน้อยลงและปัญหาความไม่เป็นธรรมของระบบจ่ายงาน(ลงกะ) โดยการปรับเปลี่ยนในแต่ ละครั้งทางบริษัทฯ ไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของไรเดอร์ที่เป็นคู่สัญญา ทำให้มาตรการต่างๆของ บริษัทฯสร้างผลกระทบกับ ไรเดอร์ในทุกครั้ง ซึ่งการออกมาตรการหรือเงื่อนไขต่างๆนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่คู่สัญญาควรมีสิทธิตัดสินร่วมกัน ไม่ใช่การ ปรับเปลี่ยนตามอำเภอใจของบริษัทฯเพียงฝ่ายเดียว


ทางกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดนครราชสีมา เห็นว่าปัญหาการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายงาน(ลงกะ)และนโยบายการ ปรับลดค่ารอบของบริษัทฯส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มไรเดอร์เป็นอย่างมาก ทางเราจึงขอเสนอให้มีปรับเปลี่ยนและ แก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ขอให้บริษัทยกเลิกการลงกะ ขอให้บริษัทยกเลิกนโยบายการลงกะ ซึ่งจากเดิมไรเดอร์ต้องแข่งขันกันในการรับงาน 2. ขอให้บริษัทปรับรัศมีการรับงาน การกระจายงานเป็นเหมือนเดิมคือระยะแรกอยู่ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 3. ขอให้บริษัทปรับขึ้น ค่าตอบแทนต่อรอบให้กับไรเดอร์ในต่างจังหวัด ในอัตราเริ่มต้น 32 บาทต่อรอบ 4. ขอให้บริษัทเรียกตัวแทนไรเดอร์เข้าหารือทุกครั้งที่กำหนดนโยบาย ขอให้บริษัทเชิญตัวแทนไรเดอร์เข้าหารือพูดคุยทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในแต่ละครั้ง

 

ปัญหาต่างๆที่ได้เสนอมานี้ เป็นเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจให้กับไรเดอร์เป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะส่งผลทำให้เกิดการ รวมตัวชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเหมือนในหลายจังหวัด ซึ่งอาจทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทเกิดความเสียหาย จึงขอความกรุณา มายังท่าน บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ให้ร่วมรับฟังแก้ไขปัญหาต่างๆ และแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหามายังผู้แทนของ กลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดนครราชสีมา ภายใน 7 วันนับแต่วันที่แจ้ง

 

ด้าน นายวัชรพงษ์ ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ยินดีรับเรื่องราวร้องเรียนของกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนโคราช เตรียมนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขเยียวยา และข้อตกลงที่ดีร่วมกันทุกฝ่าย เนื่องจากถือเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบอาชีพสุจริต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง