กว่างซีรองรับ 'รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป' เพิ่มกว่า 80% ใน 7 เดือนแรก

กว่างซีรองรับ 'รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป' เพิ่มกว่า 80% ใน 7 เดือนแรก
Xinhua Thai
23 สิงหาคม 2564 ( 10:45 )
15
กว่างซีรองรับ 'รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป' เพิ่มกว่า 80% ใน 7 เดือนแรก

 

หนานหนิง, 23 ส.ค. (ซินหัว) -- ศุลกากรนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เปิดเผยว่ายอดการเดินรถของรถไฟสินค้าจีน-ยุโรปในกว่างซี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2021

 

 

กว่างซีรองรับรถไฟสินค้าจีน-ยุโรป ทั้งขาเข้าและขาออก ผ่านท่ารถไฟผิงเสียงที่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม ช่วง 7 เดือนแรก รวม 400 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.2 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยขนส่งสินค้ารวม 12,286 ทีอียู (TEU: หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต) เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

 

หลี่ตงหุย เจ้าหน้าที่จากบริษัทโลจิสติกส์ทางรางระหว่างประเทศในนครหนานหนิง กล่าวว่ากว่างซีได้เปิดบริการเส้นทางรถไฟสินค้าจีน-ยุโรปรวม 10 เส้นทางแล้ว พร้อมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง