รีเซต

ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ กทม. ที่พึ่งทั้งกาย - ใจ ช่วยสร้างอาชีพ ให้ชีวิตใหม่

ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ กทม. ที่พึ่งทั้งกาย - ใจ ช่วยสร้างอาชีพ ให้ชีวิตใหม่
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2565 ( 10:40 )
76
ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ กทม. ที่พึ่งทั้งกาย - ใจ ช่วยสร้างอาชีพ ให้ชีวิตใหม่

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว. 2 เดิม ) เลขที่ 44 ซอยประดิษฐ์มนูญธรมม 19 เขตลาดพร้าว กทม.  เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวระดับพื้นที่  ภายใต้การทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ ได้รับมอบการสนับสนุนต่างๆ จากภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิมาดามแป้ง มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ยากไร้  มูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย มอบอุปกรณ์สนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว มูลค่า 231,500 บาท  โลตัส สนับสนุนผงปรุงรสอาหารไทยแบบซอง จำนวน 100 ชุด  บริษัท รำไทย เพรส จำกัด มอบของเล่นสำหรับเด็ก


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว) เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวระดับพื้นที่ ด้วยการให้บริการจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวอย่างครบวงจร อีกทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการที่จำเป็น ภายใต้การดำเนินงานในลักษณะบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม อาทิ  NGOs มูลนิธิ สมาคม ต่างๆ รวมทั้ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ ครบวงจรแห่งนี้ เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีที่พึ่งทางด้านวิชาการ ให้คำแนะนำ ทักษะชีวิต กำลังใจ และทุนประกอบอาชีพที่จะเดินต่อไปได้ เรามองว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญของสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยที่มีถึง 27 ล้านครัวเรือน ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะช่วยบำบัดแผลทางจิตใจด้วย ให้โอกาสใหม่ ชีวิตใหม่ นับเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน เพราะไม่มีใครที่ไม่เคยพลาด แต่ถ้าพลาดมาแล้ว ศูนย์แห่งนี้ ซึ่งมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน ทั้งกำลัง ทุนทรัพย์ และความรู้ จะทำให้พ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้มแข็ง เป็นศูนย์ที่ช่วยสมานแผลใจ และสร้างพลังชีวิตต่อไปได้


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนคิดว่า ไม่จำเป็นจะต้องมาที่ศูนย์นี้เพียงที่เดียว เพราะว่าสำนักงานของศูนย์อยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ นักสังคมสงเคราะห์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักจิตเวชจากกรมสุขภาพจิต และนักวิชาชีพอีกหลากหลาย ดังนั้นตนอยากบอกว่า อย่าเพิ่งท้อ มาพักกายและใจที่ศูนย์นี้  และลูกของท่านสามารถนำมาฝากเลี้ยงที่ศูนย์นี้ได้ เราจะเลี้ยงอย่างถูกวิธี มีคุณภาพ รวมทั้งให้การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ให้พึ่งพาตนเองและไปต่อได้  ตนจึงอยากให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์แห่งความหวังของคนที่อยากมีชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ ทั้งนี้ พ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ 1 เป้าหมายของกระทรวง พม. ว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ จะต้องเริ่มที่ครอบครัว ถ้าครอบครัวเข้มแข็ง สังคมจะเข้มแข็ง ถ้าต้องการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง แต่ยังขาดโอกาส ทักษะ ทุน และผู้ให้กำลังใจ ขอให้ท่านคิดว่า เราคือญาติท่าน เมื่อท่านมาหาเรา เราก็จะดูแลท่าน
ข้อมูล  รัฐบาลไทย 

ภาพ TNNONLINE 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง