รีเซต

ธ.แห่งประเทศไทย ชี้ เสถียรภาพระบบการเงินไทย ยังมั่นคง

ธ.แห่งประเทศไทย ชี้ เสถียรภาพระบบการเงินไทย ยังมั่นคง
TNN ช่อง16
11 มกราคม 2566 ( 09:40 )
48
ธ.แห่งประเทศไทย ชี้ เสถียรภาพระบบการเงินไทย ยังมั่นคง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานเสถียรภาพระบบการเงินไทยรายไตรมาส 4/2565 ว่า ระบบการเงินไทยมีเสถียรภาพ ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องติดตาม (1) ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs (2) ความผันผวนในตลาดการเงินจากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทยอยปรับดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ยังต้องติดตาม ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เปราะบาง 

ขณะที่ตลาดการเงินสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ แต่ต้องติดตามความผันผวนในตลาดการเงินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว และสภาพคล่องในระบบการเงินโลกที่ลดลง โดยธุรกิจขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงยังระดมทุนได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์มีฐานะมั่นคง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคครัวเรือนยังสะสมความเปราะบางจากหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง จากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้ ด้านภาคธุรกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่มีสภาพคล่องและฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี มีการออกหุ้นกู้เพื่อลงทุนโครงการใหม่และเร่งล็อกต้นทุนการกู้ยืม แต่ยังต้องติดตามความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และบางธุรกิจที่อ่อนไหวต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ SMEs มีสัญญาณการฟื้นตัวของรายได้ และคุณภาพสินเชื่อปรับดีขึ้น แต่ฐานะการเงินยังเปราะบาง 

ส่วนด้านต่างประเทศยังเข้มแข็งจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับดีขึ้น


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง