รีเซต

EIC ชี้ผลสำรวจ "หนี้ครัวเรือนไทย" ยังน่าเป็นห่วง

EIC ชี้ผลสำรวจ "หนี้ครัวเรือนไทย" ยังน่าเป็นห่วง
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2566 ( 09:45 )
31
EIC ชี้ผลสำรวจ "หนี้ครัวเรือนไทย" ยังน่าเป็นห่วง

SCB EIC เผยแบบสำรวจ “SCB EIC Consumer Survey 2023” เกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตโควิดต่อรายได้ รายจ่าย รวมถึงภาระหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 82 มีปัญหารายได้โตไม่ทันรายจ่าย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน) ที่ประสบปัญหานี้มากถึงร้อยละ 89 ส่งผลโดยตรงต่อการออม ซึ่งมีเพียงร้อยละ 7 ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่สามารถเก็บออมได้ทุกเดือน 

SCB EIC จึงประเมินว่า หนี้ครัวเรือนไทยจะมีแนวโน้มลดลงไม่เร็วนักในระยะต่อไป จากปัญหาความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย รวมถึงปัญหาการออม ท่ามกลางเงินเฟ้อสูงและดอกเบี้ยสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

นอกจากนี้ยังพบว่า ก่อนเกิดวิกฤตโควิดมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นหนี้ร้อยละ 63 โดยเกือบครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 31 เป็นหนี้นอกระบบและมีแนวโน้มจะก่อหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด แต่ไม่เคยมีหนี้มาก่อน พบว่ามีสัดส่วนราวร้อยละ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มหนี้หน้าใหม่ กลุ่มที่เหลือสัดส่วนราวร้อยละ 60 เป็นผู้ที่มีหนี้อยู่ก่อนแล้วและมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหนี้ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะกู้ยืมเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะผู้มีหนี้นอกระบบที่ต้องการกู้เพิ่มขึ้นจากทั้งแหล่งในและนอกระบบ ขณะที่ผู้มีหนี้ในระบบมีแนวโน้มก่อหนี้นอกระบบมากขึ้น 

อีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจพบว่า วัตถุประสงค์การกู้เงินที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิดส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและสินค้าจำเป็น แต่ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ผู้มีหนี้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะกู้ยืมเพื่อชำระหนี้เดิมเป็นหลัก สะท้อนความเปราะบางด้านภาระหนี้ของครัวเรือนที่อาจรุนแรงขึ้น กดดันการนำเงินออมออกมาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในระยะต่อไป


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง