รีเซต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผลักดันเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผลักดันเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นเมืองอัจฉริยะ
TNN ช่อง16
23 มีนาคม 2566 ( 11:01 )
71
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผลักดันเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลานายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมกับนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา นางบุษรินทร์ อิสระพลชัย ผอ.กองยุทธศาสตร์ และนางสาวภัทรนิฐษ์ วิชัย หน.ฝ่ายบริหาร 

หารือร่วมกับนายอภิชาติบุตร รอดยัง

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ถึงแนวทางในการผลักดันให้เทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ได้มีนโยบายในการที่จะพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาทั้ง 18 ตร.กม. ให้เป็นเมืองอัจฉริยะเพื่อที่จะรองรับการพัฒนา ในการบริการสาธารณะ ให้สอดคล้องกับความทันสมัยของเทคโนโลยี และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น รองรับนักท่องเที่ยว ดึงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบคำขอโครงการในการที่จะให้ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสดีๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาบริการสาธารณะให้ประชาชนต่อไป

ขณะที่นายอภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคการออกสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เป็นเขตพื้นที่เมืองอัจฉริยะในการที่จะให้บริการประชาชนทั้งที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาและดึงนักนักลงทุนโดยได้มีพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วคาดไว้ว่า ภายในไตรมาสที่สี่จะร่วมมือกับบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้เพื่อยื่นข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินเพื่อยกฐานะเป็นเมืองอัจฉริยะ ได้แน่นอน

ด้านนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลาสู่การได้ให้รับการรับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้เป็นนโยบายที่สำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นเนื่องจากมีประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน ในการที่จะรองรับนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และด้านการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น

โดยพื้นฐานของเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีต้นทุนทางสังคมที่ดีอยู่แล้ว รวมตลอดถึงต้นทุนด้านอื่นๆ ที่จะเป็นฐานที่แข็งแกร่งตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะซึ่งวางเป้าหมายร่วมกับทีมงานสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลว่าไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ  2566 สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือก เพื่อได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะได้ในลำดับต่อไป

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การบริการสาธารณะที่ทันสมัยและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง