‘บิ๊กป้อม’ ประธานมอบที่ดินราชพัสดุบางละมุง 649 ไร่ หนุน ‘พม.’ พัฒนาเมืองสร้างสุข ต้นแบบอาเซียน

‘บิ๊กป้อม’ ประธานมอบที่ดินราชพัสดุบางละมุง 649 ไร่ หนุน ‘พม.’ พัฒนาเมืองสร้างสุข ต้นแบบอาเซียน
มติชน
4 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:54 )
11
‘บิ๊กป้อม’ ประธานมอบที่ดินราชพัสดุบางละมุง 649 ไร่ หนุน ‘พม.’ พัฒนาเมืองสร้างสุข ต้นแบบอาเซียน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรี​ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ​ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72ไร่​ ระหว่าง​กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​(พม.)

 


 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 267 รายการ ให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness social City)”ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน และศูนย์ที่พัก ผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 


 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Hopiness Social​ City)” เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทั้งด้านสังคมและเชิงพาณิชย์สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย อาทิ ศูนย์รวมการบริการสังคมแบบครบวงจร ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ศูนย์ประชุม ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุอย่างครบวงจร (Senior​ Complex)​ ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ​ และคอมมูนิตี้ มอลล์ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชทุกช่วงวัย โดยมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมแบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าถึงบริการด้านสังคมอย่างครบคลุมและทั่วถึง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 


 

ทั้งนี้การนำพื้นที่ราชพัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในครั้งนี้ ถือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมอบให้ พม.​ ดำเนินโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภายใต้เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานด้านอาเซียน โดยการขับเคลื่อนแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรมอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สูงวัยที่เพิ่มขึ้น ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชาชนโดยรวมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง