รีเซต

สถานทูตไทยส่งมอบอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตแก่ธนาคารโลหิตแห่งชาติติมอร์-เลสเต

สถานทูตไทยส่งมอบอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตแก่ธนาคารโลหิตแห่งชาติติมอร์-เลสเต
มติชน
28 มีนาคม 2563 ( 12:24 )
32
สถานทูตไทยส่งมอบอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตแก่ธนาคารโลหิตแห่งชาติติมอร์-เลสเต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยสภากาชาดไทยได้จัดส่งอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้ธนาคารโลหิตของโรงพยาบาลแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับบริจาคโลหิตต่อไป

การนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตแก่นางเอเลีย แอนโตเนีย เดอ อเราโจ โดส เรส อมารอล (Élia Antónia de Araújo dos Reis Amaral) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยมีนายแพทย์แอนนิซีโอ คาร์โดโซ บาร์รีโต (Aniceto Cardoso Barreto) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งชาติ และนายแพทย์ เมนเดส ปินโต (Mendes Pinto) ผู้อำนวยการธนาคารโลหิต ร่วมพิธีด้วย

รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตกล่าวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ธนาคารโลหิตแห่งชาติติมอร์-เลสเต และแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง