รีเซต

เช็กที่นี่! ปฏิทินจ่ายเงิน "อุดหนุนเด็กแรกเกิด" เข้าวันไหนยิงยาวถึงปี 2565

เช็กที่นี่! ปฏิทินจ่ายเงิน "อุดหนุนเด็กแรกเกิด" เข้าวันไหนยิงยาวถึงปี 2565
TNN ช่อง16
2 พฤศจิกายน 2564 ( 09:34 )
136
เช็กที่นี่! ปฏิทินจ่ายเงิน "อุดหนุนเด็กแรกเกิด" เข้าวันไหนยิงยาวถึงปี 2565

วันนี้( 2 พ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อัปเดตความคืบหน้า ประกาศแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564) ดังนี้

-เดือนตุลาคม 2564  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 

-เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

-เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

-เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

-เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

-เดือนมีนาคม 2565  วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 

-เดือนเมษายน 2565  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

-เดือนพฤษภาคม 2565  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 

-เดือนมิถุนายน 2565  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

-เดือนกรกฎาคม 2565  วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

-เดือนสิงหาคม 2565  วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 

-เดือนกันยายน 2565  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199

(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do


ข้อมูลจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง