รีเซต

หอค้าพอใจ รัฐเร่งตรวจโควิดเชิงรุก ลดจำนวนแรงงานกระจายเชื้อ

หอค้าพอใจ รัฐเร่งตรวจโควิดเชิงรุก ลดจำนวนแรงงานกระจายเชื้อ
มติชน
14 มกราคม 2564 ( 13:46 )
49
หอค้าพอใจ รัฐเร่งตรวจโควิดเชิงรุก ลดจำนวนแรงงานกระจายเชื้อ

ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทยไปก่อนหน้านี้ โดยเสนอข้อเรียกร้อง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแผนระยะยาว เพื่อให้เกิดแผนการทำงานร่วมกัน และสามารถระดมกำลังทรัพยากรในการจัดการปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์ รวมถึงการสื่อสาร และ แถลงข่าวต้องบริหารจัดการข้อมูลให้มาจากแหล่งเดียว

 

ประเด็นที่สอง คือ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพร่วมมือให้มีการตรวจพนักงานผู้มีเชื้อ ให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานกักตัว จนกระทั่งมีภูมิต้านทาน ควรดูแลผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยง เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อต้องหาสถานที่ในการแยกกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ลดการแพร่เชื้อ และการติดเชื้อซ้ำ โดยภาครัฐสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินการช่วยดูแลแรงงานของตนเอง และสนับสนุนค่าตรวจ หรือใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษีให้ผู้ประกอบการที่เหมาะสม

 

ประเด็นที่สาม มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อของแรงงานต่างด้าว ควรต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน การแพร่เชื้ออย่างถาวร ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการฉีดวัดซีนสำหรับแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้ง ควรขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อช่วยให้สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

 

นายพจน์ กล่าวต่อว่า จากการติดตาม 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้รับความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม ในการให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าตรวจเชื้อโควิด-19 กับทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ที่สถานประกอบการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานประกันสังคมไว้ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทำให้สามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อ และรักษาได้อย่างทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง