คลัสเตอร์โรงเกลือ พุ่งไม่หยุด พบป่วยใหม่ 382 ราย เฉพาะชาวกัมพูชา 301 ราย

คลัสเตอร์โรงเกลือ พุ่งไม่หยุด พบป่วยใหม่ 382 ราย เฉพาะชาวกัมพูชา 301 ราย
มติชน
3 สิงหาคม 2564 ( 13:00 )
22
คลัสเตอร์โรงเกลือ พุ่งไม่หยุด พบป่วยใหม่ 382 ราย เฉพาะชาวกัมพูชา 301 ราย

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 382 ราย โดยติดเชื้อในจังหวัด 331 ราย จากจังหวัดอื่น 51 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย เฉพาะติดเชื้อในจังหวัด 331 ราย ที่อำเภออรัญประเทศ 318 ราย เฉพาะชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ 301 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 6 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 3 ราย อำเภอโคกสูง 3 ราย อำเภอวังสมบูรณ์ 1 ราย

 

 

วันนี้ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นรายที่ 22 ของจังหวัดสระแก้ว เพศชาย อายุ 81 ปี สัญชาติไทย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ที่อยู่ขณะป่วย ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไม่มีโรคประจำตัว ประวัติเสี่ยงจากคนในบ้านและข้างบ้านป่วยด้วยโรค COVID-19 จึงมาตรวจ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง