รีเซต

จีนผุดแคมเปญการศึกษา ส่งเสริม 'สุขภาพจิต' นักเรียน

จีนผุดแคมเปญการศึกษา ส่งเสริม 'สุขภาพจิต' นักเรียน
Xinhua
13 พฤษภาคม 2567 ( 19:25 )
12
จีนผุดแคมเปญการศึกษา ส่งเสริม 'สุขภาพจิต' นักเรียน

(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติผ่านตุ๊กตาหุ่นมือที่โรงเรียนแนวทดลองระดับประถมศึกษาในเขตเย่ว์ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 31 พ.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 13 พ.ค. (ซินหัว) -- หนังสือเวียนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน เปิดเผยการดำเนินโครงการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักเรียน โดยจะจัดต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม และเป็นโครงการระยะหนึ่งเดือนโครงการแรกของจีนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้

หนังสือเวียนกำหนดให้หน่วยงานด้านการศึกษาท้องถิ่นจัดการศึกษาด้านสุขภาพจิตและโครงการแนะแนวสำหรับเด็กและนักเรียนในหลายระดับการศึกษา โดยหน่วยงานควรมุ่งให้ความใส่ใจกับสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพังในพื้นที่ชนบทเนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงานอยู่ในเมือง รวมถึงลูกๆ ของแรงงานต่างถิ่น และจัดการให้คำปรึกษาและการบำบัดทางจิตวิทยากับเด็กกลุ่มดังกล่าวเมื่อจำเป็น

ด้านคณะครูควรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา และช่วยดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนผ่านงานสอนหนังสือ

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการศึกษาและโรงเรียนควรจัดการบรรยายและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อให้คำแนะนำเชิงวิชาการแก่พวกเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง