เชียงใหม่ คลายล็อกร้านอาหาร-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อเปิดปกติ 7สถานที่เสี่ยงยังให้ปิดบริการ

เชียงใหม่ คลายล็อกร้านอาหาร-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อเปิดปกติ 7สถานที่เสี่ยงยังให้ปิดบริการ
TNN ช่อง16
9 มิถุนายน 2564 ( 09:52 )
18
เชียงใหม่ คลายล็อกร้านอาหาร-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อเปิดปกติ 7สถานที่เสี่ยงยังให้ปิดบริการ

วันนี้ (9 มิ.ย.64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่ดีตามลำดับ จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณี เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ดังนั้นวันนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 63/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 54 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 55/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่ ซึ่งให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ 

สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด โรงภาพยนตร์ โต๊ะสนุกเกอร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ยิม ฟิตเนส หรือสถานที่ออกกำลังกายอื่นใดทำนองเดียวกัน สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย และสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ โรงเรียนสอนเต้นรำ

และมาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่ ทั้งในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน (ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่จำหน่ายสินค้าเวลากลางคืน/ถนนคนเดินซึ่งมีลักษณะเป็นการประจำ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ 

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง