‘บิ๊กบี้’ สั่งเข้มตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดลักลอบเข้าเมือง ตรวจพื้นที่ก่อสร้างกันคลัสเตอร์ใหม่

‘บิ๊กบี้’ สั่งเข้มตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดลักลอบเข้าเมือง ตรวจพื้นที่ก่อสร้างกันคลัสเตอร์ใหม่
ข่าวสด
31 พฤษภาคม 2564 ( 20:18 )
3
‘บิ๊กบี้’ สั่งเข้มตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดลักลอบเข้าเมือง ตรวจพื้นที่ก่อสร้างกันคลัสเตอร์ใหม่

 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ บาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยผลการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน กับหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยมีพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุม ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในพื้นที่ชายแดนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งกำลังพลได้ทำหน้าที่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับหน่วยอย่างเข้มงวด ผลสำเร็จของงานส่วนหนึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

 

ส่วนสถานการณ์ล่าสุดของชายแดนด้านไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการที่ประเทศมาเลเซียประกาศมาตรการปิดประเทศเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบได้ยกระดับการดูแลพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์รอบประเทศในการดูแลประชาชนและเฝ้าตรวจชายแดน ซึ่งผบ.ทบ.ได้กำชับให้กองทัพภาคที่ 4 ใช้กำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้น ป้องปรามและป้องกัน ไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยไม่ผ่านการคัดกรองในห้วงระยะเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล ในสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกได้เข้าไปสนับสนุนหลายภาคส่วนในการคลี่คลายปัญหา โดยเฉพาะการใช้กำลังพลและทรัพยากรทางทหาร

 

 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีการสรุปการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งผบ.ทบ.ระบุว่าเป็นภารกิจหลักที่หน่วยทหารในทุกพื้นที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร มอบสิ่งของให้ประชาชน รถครัวสนามพระราชทาน รวมถึงการรณรงค์สร้างการรับรู้ในมาตรการป้องกันโรคและการปฏิบัติตน โดยกองทัพบกจะยังคงนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อการป้องกันโรค ส่วนการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเฉพาะเหตุการณ์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ที่มีงานก่อสร้างนั้น ให้หน่วยทหารเข้มงวดในการตรวจสอบ คัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข

 

 

สำหรับในช่วงการเปิดภาคเรียน ได้กำชับให้หน่วยทหารเข้าช่วยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และช่วยพัฒนาปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ห่างไกล และโรงเรียนใน “โครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการพัฒนาและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในชุมชนตามแนวทาง “บ ว ร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน

 

 

“ช่วงฤดูฝนซึ่งขณะนี้หน่วยทหารของกองทัพบกได้เริ่มเข้าช่วยสนับสนุนการเปิดเส้นทางระบายน้ำหรือขุดลอกแหล่งน้ำในจังหวัดต่างๆ โดยจะเพิ่มเติมการประสานงานกับส่วนราชการท้องที่ในการดูแลเส้นทาง ถนน ที่ประชาชนใช้สัญจรไม่ให้มีน้ำท่วมขังหรือดูแลให้ช่องทางการระบายน้ำเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น”พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง