รีเซต

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ หมดเขตเมื่อไหร่ ตรวจสอบสถานะบัตรคนจน วันไหน เช็ก!

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ หมดเขตเมื่อไหร่ ตรวจสอบสถานะบัตรคนจน วันไหน เช็ก!
Ingonn
11 กันยายน 2565 ( 08:06 )
7.9K
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ หมดเขตเมื่อไหร่ ตรวจสอบสถานะบัตรคนจน วันไหน เช็ก!

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ และลงทะเบียนตามจุดใกล้บ้าน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน และเสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตามจุดบริการที่เปิดรับได้ เช็กเงื่อนไขก่อนสมัครบัตรคนจน ที่นี่

 

การเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กระทรวงการคลังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้สะดวกที่สุด โดยการเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ถ้าเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียน กรณีมีครอบครัวสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรที่ไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนด้วย อย่างไรก็ดี ในกรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน


 
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ ได้จัดให้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนต่าง ๆ จัดหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ไปรับลงทะเบียนประชาชนในจุดที่ห่างไกล เพื่อลดภาระการเดินทางของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย  

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ที่ไหน 

ระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ดังต่อไปนี้ 

 1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th หรือ https://welfare.mof.go.th 

 2. ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน  ได้แก่
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันเสาร์-อาทิตย์ได้ไหม

สำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

 

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บไซต์ 

 1. เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th หรือ https://welfare.mof.go.th
 2. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และ เลข Laser หลังบัตรประชาชน
 3. กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่
  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
  • การประกอบอาชีพ
  • รายได้และหนี้สินของผู้ลทะเบียน
  • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
 4. ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยัน
 6. กรณีไม่มีครอบครัว รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล , กรณีมีครอบครัว ไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่

คลิก

 

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 

หลังจากลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th หรือ https://welfare.mof.go.th ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

 

 

 

หากตรวจสอบแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง

 

หากผู้ลงทะเบียนพบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สะดวก กรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มไว้

 

อย่างไรก็ตาม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่า 2565 ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกัน สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ”

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

 

 

ข้อมูล กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม