ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

สภานครรังสิตอนุมัติ ซื้อวัคซีนต้านไวรัส 90 ล้านบาท

สภานครรังสิตอนุมัติ ซื้อวัคซีนต้านไวรัส 90 ล้านบาท
มติชน
22 มกราคม 2564 ( 22:31 )
11
สภานครรังสิตอนุมัติ ซื้อวัคซีนต้านไวรัส 90 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีการพิจารณาญัตติหลายเรื่องด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุดนับเป็นไฮไลท์ของการประชุม คือ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 90 ล้านบาท ซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19

 

ผลปรากฏว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลใช้เงินสะสมจำนวน 90 ล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้ สร้างความอุ่นใจ ให้ความหวังแก่พี่น้องประชาชนชาวรังสิตที่ติดตามเรื่องนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง