รีเซต

กทพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคนชลบุรี โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

กทพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคนชลบุรี โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
มติชน
17 กรกฎาคม 2563 ( 12:30 )
80
กทพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคนชลบุรี โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กทพ.ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมรัตนชล อ.เมืองชลบรุี จ.ชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานด้วย

นายวิชาญ กล่าวว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนเทพรัตนช่วงทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี และโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมกับโครงการ คือทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวสายทางโครงการได้รับทราบข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งโครงการจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ พบว่ารูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า รูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลงใหม่ เพื่อเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า) มีความเหมาะสมที่สุด สำหรับรูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี พบว่ารูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลง เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง โดยจุดสิ้นสุดทางพิเศษบนถนนเทพรัตน ทางขึ้น-ลง เชื่อมต่อสะพานทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง) มีความเหมาะสมที่สุด

“งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป” นายวิชาญกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง