ด่วน! "ปิดปรับปรุง" ศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตนฯ 45 แห่งทั่วกรุงเทพ เป็นการชั่วคราว

ด่วน! "ปิดปรับปรุง" ศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตนฯ 45 แห่งทั่วกรุงเทพ เป็นการชั่วคราว
ข่าวสด
11 มิถุนายน 2564 ( 14:34 )
16
ด่วน! "ปิดปรับปรุง" ศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตนฯ 45 แห่งทั่วกรุงเทพ เป็นการชั่วคราว

 

ด่วน! สำนักงานประกันสังคม ประกาศ "ปิดปรับปรุง" ศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน ม.33 45 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร เปิดอีกครั้ง 28 มิถุนายน นี้

 

 

 

วันนี้ (11 มิ.ย.) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่ สปส. ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนในช่วงระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64

 

 

 

โดยที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้บริหารจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้วกว่า 2 แสนราย จากจำนวนสถานประกอบการกว่า 24,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

 

 

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่การให้บริการ สำนักงานประกันสังคมจึงขอปิดปรับปรุงระบบบริการศูนย์ฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการศูนย์ฯ อีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งให้นายจ้าง/ฝ่ายบุคคล ของแต่ละสถานประกอบการทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ และเมื่อใกล้วันนัดหมายจะมี SMS จากธนาคารกรุงไทย แจ้งนัดหมายวันเวลาสถานที่ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามลำดับอีกครั้ง

 

 

 

 

สำนักงานประกันสังคมจึงขออภัยสถานประกอบการ และผู้ประกันตนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยตลอด 4 วัน มีผู้ประกันตน ม.33 ได้รับวัคซีนเข็มแรก ณ จุดบริการที้ง 45 แห่ง ในกรุงเทพฯ แล้ว 174,193 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง