โรงแรม-ที่พัก เมืองโคราชเฮ กก.โรคติดต่อผ่อนปรนให้เปิดได้ 1 มิ.ย.นี้

โรงแรม-ที่พัก เมืองโคราชเฮ กก.โรคติดต่อผ่อนปรนให้เปิดได้ 1 มิ.ย.นี้
มติชน
27 พฤษภาคม 2563 ( 13:15 )
56
โรงแรม-ที่พัก เมืองโคราชเฮ กก.โรคติดต่อผ่อนปรนให้เปิดได้ 1 มิ.ย.นี้

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลัง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ร่วมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

นายอภินันท์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การดำเนินการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 1,174 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 19 ราย รอผลตรวจห้องปฏิบัติการ 4 ราย ที่น่ายินดีในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 30 วัน รวมทั้งผู้ป่วยทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อจึงอนุญาตให้กลับไปฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่บ้านพัก ส่วนการตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ทั้งตลาดสด ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ารวมทั้งสถานีรถไฟ เพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ ภาพรวมสามารถดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักได้ครอบคลุมทุกมิติ

 

นายอภินันท์กล่าวว่า ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งที่ 5730/2563 เรื่องยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีโรงแรมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภทให้มีผลสามารถเปิดดำเนินกิจการต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน นี้ เป็นตันไปต้องมีมาตรการป้องกันโรคทั้งด้านสุขอนามัยพนักงานผู้ให้บริการให้มีคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน

 

หากพบพนักงานมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันทีและให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและจัดการกระดาษชำระหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมนำทิ้งลงถังขยะทันทีรวมทั้งให้พนักงานล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ด้านสุขอนามัยภายในพื้นที่สาธารณะ ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นผิวที่มีการสัมผัสหยิบจับบ่อย ๆ ทุกชั่วโมงและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุก 2 ชั่วโมง ให้มีแผ่นรองพื้นผสมน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางขึ้นหรือทางเข้าอาคารและให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอ

 

ส่วนการบริการด้วยอาหารและเครื่องดื่มต้องปรุงสุกใหม่ การเสิร์ฟอาหารแยกอุปกรณ์ เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละคน รวมถึงการคิดเมนูอาหารจากสมุนไพรเพื่อป้องกันโรคให้มีพื้นที่รอคิวและมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็นถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันและเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นและโทรศัพท์หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ด้านสุขอนามัยผู้ใช้บริการใช้ประตูสำหรับการเข้า-ออก เพียงทางเดียว

 

ยกเว้นทางหนีไฟ ผู้ใช้บริการต้องผ่านการคัดกรองโรคก่อนจึงมีสิทธิใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะในโรงแรมให้บันทึกประวัติของผู้เข้ารับบริการทุกคนแล้วนำส่งประวัติให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ตั้งของโรงแรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ให้มีบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เช่น การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อลดปริมาณการ สนทนาระหว่างพนักงานและผู้ใช้บริการ

 

ด้านสุขอนามัยในห้องพักใช้ผ้าทำความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อรวมกับน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดห้องพัก ให้มีความปลอดภัย ล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดและค่าทำความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มระดับ ความเข้มข้น (PPIM) ให้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสหยิบจับบ่อย ๆ ปรับตำแหน่งเครื่องปรับอากาศห้องพักทุกห้องให้เหมาะสมเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดีให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ลดการสัมผัส เช่น สร้าง QR Code แทนการใช้ Key Card การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมสถานที่ออกกำลังกายทั้งในกลางแจ้งและในร่มให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

 

“ทั้งนี้ให้ดำเนินการป้องกันโรคและการจัดระเบียบให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาตามที่ทางราชการกำหนด โดยแจ้งให้ทราบโดยตรงหรือการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (พ.ร.บ) พ.ศ. 2558 ปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย” นายอภินันท์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง