รีเซต

นักการทูตชื่นชม 'ทางรถไฟจีน-ลาว' เอื้อประโยชน์แก่อาเซียน

นักการทูตชื่นชม 'ทางรถไฟจีน-ลาว' เอื้อประโยชน์แก่อาเซียน
Xinhua
27 มีนาคม 2566 ( 09:22 )
39
นักการทูตชื่นชม 'ทางรถไฟจีน-ลาว' เอื้อประโยชน์แก่อาเซียน

เมื่อไม่นานนี้ กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้จัดให้คณะผู้แทนทางการทูตต่างชาติในจีนเดินทางเยือนเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นระยะเวลา 3 วัน

รายงานระบุว่าบรรดาคณะผู้แทนทางการทูตต่างชาติประจำประเทศจีนล้วนประทับใจกับความสำเร็จหลากหลายด้านของฉงชิ่ง ทั้งการผลิต การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และอื่นๆ

เจ้าของฉายา "เมืองภูเขา" อย่างฉงชิ่งนั้นถือเป็นประตูสู่ทิศตะวันตกของการเดินรถไฟจีน-ยุโรป และยังเป็นประตูสู่ทิศใต้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฉงชิ่งได้เชื่อมโยงตนเองเข้ากับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนผ่าน "ทางรถไฟจีน-ลาว" ซึ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2021

ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเมืองแรกที่เดินรถไฟระหว่างประเทศบนทางรถไฟจีน-ลาว และนำเข้าผลไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางรถไฟจีน-ลาวครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน

ขณะวันแรกของปี 2023 ฉงชิ่งได้ส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตในท้องถิ่นสู่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางรถไฟจีน-ลาวเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ที่ปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศจีน กล่าวว่าทางรถไฟจีน-ลาว ช่วยลาวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเชื่อมต่อกับโลกกว้าง และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ทางรถไฟจีน-ลาว เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครบหนึ่งปี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2022 โดยมีการขนส่งผู้โดยสารรวม 8.5 ล้านคน และสินค้า 11.2 ล้านตัน ซึ่งครอบคลุมสินค้ากว่า 1,200 ประเภท

ที่ปรึกษาฯ เสริมว่าตัวเลขสถิติต่างๆ หลังทางรถไฟจีน-ลาว เปิดสัญจรครบหนึ่งปีสูงเกินที่คิดไว้ ขณะสินค้าส่งออกจากอาเซียนสู่จีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ซึ่งหวังว่าอนาคตประเภทสินค้าจะหลากหลายยิ่งขึ้น

[caption id="attachment_347546" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : คณะผู้แทนทางการทูตต่างชาติประจำประเทศจีนเยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 มี.ค. 2023)[/caption][caption id="attachment_347549" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ขบวนรถไฟสินค้าจีน-ยุโรป ขนส่งยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 มี.ค. 2023)[/caption][caption id="attachment_347547" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : สายการประกอบยานยนต์ในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 22 มี.ค. 2023)[/caption][caption id="attachment_347548" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : สายการประกอบยานยนต์ในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 22 มี.ค. 2023)[/caption]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง