รีเซต

ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในปีนี้

ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในปีนี้
Xinhua
24 กุมภาพันธ์ 2566 ( 15:34 )
216
ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในปีนี้

สิบสองปันนา, 24 ก.พ. (ซินหัว) -- สถานีรถไฟโม๋ฮันบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ในแคว้นปกครองตนเองสิบสองปันนา กลุ่มชาติพันธุ์ไท มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2023 ขณะความต้องการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

 

นับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 22 ก.พ. สถานีรถไฟโม๋ฮันจัดการรถไฟสินค้าขาออก 269 ขบวน ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 9,615 ตู้ พร้อมด้วยปริมาณสินค้า 85,760 ตัน และรถไฟสินค้าขาเข้า 363 ขบวน ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 9,288 ตู้ พร้อมด้วยปริมาณสินค้า 522,651 ตัน โดยปริมาณสินค้าขาออกและขาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 และร้อยละ 496 เมื่อเทียบปีต่อปี ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง