รีเซต

อ่างฯ แม่จอกหลวง ผันน้ำช่วยประปาเชียงใหม่ กว่า 300,000 ลบ.ม.

อ่างฯ แม่จอกหลวง ผันน้ำช่วยประปาเชียงใหม่ กว่า 300,000 ลบ.ม.
มติชน
18 เมษายน 2563 ( 20:45 )
125
อ่างฯ แม่จอกหลวง ผันน้ำช่วยประปาเชียงใหม่ กว่า 300,000 ลบ.ม.

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาน้ำหนุนผลิตประปาเมืองเชียงใหม่ ผันน้ำดิบกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง แม่ริม ช่วยกปภ.สำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้คนฝั่งตะวันตกเมืองเชียงใหม่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ แม้ว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามจัดหาแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวเมืองเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการใช้น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด(18 เม.. 63) ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำแม่แตง มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพียงวันละ 120,960 ลบ.. นับเป็นปริมาณน้ำที่น้อยมาก ในขณะที่ยังต้องส่งน้ำให้กัประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตั้งแต่อำเภอแม่แตง, แม่ริม, เมือง, หางดง และสันป่าตอง ตามลำดับ ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในภาวะวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดประชาชนส่วนใหญ่กักตัวอยู่แต่ในบ้าน จึงทำให้มีความต้องการใช้น้ำในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ด้าน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการสนับสนุนน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปาที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์ โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม วันละประมาณ25,000 ลบ.. ผ่านคลองส่งน้ำแม่แตง เริ่มทำการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563   เป็นต้นไป รวมกว่า 300,000 ลบ.. หากปริมาณน้ำดังกล่าวยังไม่เพียงพอ จะนำน้ำดิบจากแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำต่างๆอีก9 แห่ง ที่สำรองน้ำเอาไว้รวมกันประมาณ 1.60 ล้าน ลบ.. มาช่วยสนับสนุนในการผลิตน้ำประปาต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มั่นใจว่าจะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอนและต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้หากเกิดฝนทิ้งช่วงไปในต้นฤดูฝนปีหน้า หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง