รีเซต

GLOBALink : ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ RCEP หนุนเศรษฐกิจ-พหุภาคีระดับภูมิภาค

GLOBALink : ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ RCEP หนุนเศรษฐกิจ-พหุภาคีระดับภูมิภาค
Xinhua
8 กรกฎาคม 2565 ( 10:48 )
88
GLOBALink : ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ RCEP หนุนเศรษฐกิจ-พหุภาคีระดับภูมิภาค

กรุงเทพฯ, 7 ก.ค. (ซินหัว) -- วิชัย (Wichai Kinchong Choi) รองประธานอาวุโสของธนาคารกสิกรไทย ระบุว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นการเดินหน้าครั้งใหญ่และสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและระบบพหุภาคีระดับภูมิภาคที่ต่อต้านการกีดกันทางการค้า รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค

 

ความตกลงฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2022 เป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ผู้ประกอบการ โดยช่วยลดต้นทุนการนำเข้าและเพิ่มโอกาสในการส่งออกหลังลดภาษี รวมถึงจะยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ซื้อขายในภูมิภาคมากถึงร้อยละ 90 ซึ่งช่วยส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนอย่างมากวิชัยกล่าวว่ากลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสามารถจำหน่ายสินค้าขั้นกลางไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้มากขึ้น อาทิ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยกฎระเบียบของความตกลงฯ ระบุว่าประเทศอาเซียนสามารถจัดหาวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกความตกลงฯ ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุดที่ประเทศสมาชิกพึงได้รับอนึ่ง ข้อมูลจากสำนักบริหารศุลกากรทั่วไปของจีน ระบุว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนและอาเซียน ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 2.37 ล้านล้านหยวน (ราว 12.7 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 โดยจีนและอาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแต่ละฝ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง