เริ่มวันนี้! ฉีดซิโนฟาร์มให้นักเรียนอายุ 10-18 ปี (คลิป)

เริ่มวันนี้! ฉีดซิโนฟาร์มให้นักเรียนอายุ 10-18 ปี (คลิป)
มติชน
20 กันยายน 2564 ( 13:26 )
15
เริ่มวันนี้! ฉีดซิโนฟาร์มให้นักเรียนอายุ 10-18 ปี (คลิป)

วันที่ 20 กันยายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่นักเรียน อายุ 10-18 ปี กลุ่มแรกที่สถานศึกษาได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านโครงการ VACC 2 School เพื่อสร้างภูมิก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ  ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน จะต้องทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th และบันทึกคิวอาร์โค้ดเพื่อนำมาเช็กอิน พร้อมนำหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตนในวันฉีดวัคซีน

 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า ให้นักเรียนมาก่อนเวลานัดหมายไม่เกิน 15 นาที และแนะนำให้สวมใส่ชุดที่บ่งบอกถึงสถานศึกษา โดยแนะนำให้ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง