รีเซต

นายกฯ จีน กระตุ้นเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติสอดรับ 'ประชากรสูงวัย'

นายกฯ จีน กระตุ้นเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติสอดรับ 'ประชากรสูงวัย'
Xinhua
15 ตุลาคม 2564 ( 14:21 )
68
นายกฯ จีน กระตุ้นเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติสอดรับ 'ประชากรสูงวัย'

 

ปักกิ่ง, 15 ต.ค. (ซินหัว) -- หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้ยกระดับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการตอบสนองในเชิงรุกต่อจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาเชิงคุณภาพสำหรับโครงการและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสบดี (14 ต.ค.) หลี่ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) กล่าวถ้อยคำข้างต้น ระหว่างให้โอวาทแก่ที่ประชุมแห่งชาติ ว่าด้วยการทำงานด้านประชากรสูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนานโยบายและกลไกการทำงานเพื่อยกระดับระบบประกันสังคม ระบบบริการดูแลผู้สูงอายุ และบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนระบบอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันเร่งด่วนของพลเมืองสูงวัย

นอกจากนี้ หลี่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของพลเมืองสูงอายุ เติมเต็มความต้องการทางจิตใจและความต้องการด้านวัฒนธรรม พร้อมปกป้องเกียรติ สิทธิ และผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้

ด้านหานเจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีจีน ย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบประกันสังคมขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ คุณภาพของบริการดูแลและบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

หาน ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ เช่นกัน เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งให้บริการผู้สูงวัย พร้อมเสริมว่าจีนควรเดินหน้าสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัย

ซุนชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีนเป็นผู้กล่าวคำปราศรัยปิดการประชุม เธอกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน และรับรองว่าผู้สูงอายุจะได้รับการเติมเต็ม รู้สึกมีความสุข และมีความมั่นคง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง