ประจวบระดม ฉีดวัคซีนครู 1,500คน สร้างความมั่นใจ เตรียมรับเปิดเทอม

ประจวบระดม ฉีดวัคซีนครู 1,500คน สร้างความมั่นใจ เตรียมรับเปิดเทอม
ข่าวสด
25 พฤษภาคม 2564 ( 15:43 )
27
ประจวบระดม ฉีดวัคซีนครู 1,500คน สร้างความมั่นใจ เตรียมรับเปิดเทอม

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมความพร้อม จัดเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสาบริการด้านการแพทย์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 กับบุคคล 3 กลุ่ม

 

 

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ อสม.และบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพิสูจน์หลักฐาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 /กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

 

 

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจวบ ตำรวจทางหลวง ตำรวจ สภ.คลองวาฬ เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดประจวบ ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์/ด่านตรวจประมง เจ้าหน้าที่ ศปก.

 

 

 

เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่าง หน่วยกู้ภัยทางหลวง เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ.) เจ้าหน้าที่เรือนจำ เจ้าหน้าที่ ศรชล.ศูนย์(PIPO) สำนักงานท่องเที่ยว สำนักงานเจ้าท่า สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบ

 

 

กลุ่มที่ 3 คนขับรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าที่การข่าวมหาดไทย บุคลากรทางการศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กประถมวัย เป็นต้น รวมประมาณ 1900 คน

 

 

นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ ยังได้มอบนโยบายให้ครูผู้สอนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีกจำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน โดยให้กระจายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลอำเภอต่างๆที่บ้านพักหรือสถานศึกษาที่สอนอยู่ใกล้เคียง

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 64 จะเปิดทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน ตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ทางโรงพยาบาลประจวบฯ ได้บริการตั้งจุดเช็กรับลงทะเบียน รับบัตรคิว ตรวจวัดอุณหภูมิ กรอกประวัติ วัดความดันและเอกสารยินยอมเข้ารับการฉีดวัคซีน หลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องนั่งพักคอยสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที โดยมีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 พ.ค.64 พบยังมียอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่จำนวน 10 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 1573 ราย รักษาหาย 1267 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 302 ราย เสียชีวิต 4 ราย อาการรุนแรง 2 ราย และอาการปานกลาง 8 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง