รีเซต

"การแข่งขันกีฬาวัวลาน" ประเพณีพื้นบ้านของคนไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

"การแข่งขันกีฬาวัวลาน" ประเพณีพื้นบ้านของคนไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
TNN ช่อง16
14 พฤษภาคม 2567 ( 08:13 )
29
"การแข่งขันกีฬาวัวลาน" ประเพณีพื้นบ้านของคนไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

วานนี้ (13 พฤษภาคม 2567) เวลา 17.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ ณ จุดแสดงการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ บ้านท่าศาลา ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ของสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้าน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง  (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี)นางรัดเกล้า อินวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการแข่งขันวัวลาน ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของคนไทยที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน มีความเกี่ยวพันกับการทำนาปลูกข้าว อีกทั้งเป็นประเพณีที่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 


นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ซึ่งการท่องเที่ยวที่นำเอาเรื่องราวทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาบอกเล่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการดูแลการแข่งขันกีฬาวัวลานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่นให้เป็น 18.00 น. จนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน โดยที่การละเล่นดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายในการเล่นการพนัน เพราะถือเป็น บัญชี ข. ของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐสามารถอนุมัติให้เล่นการพนันได้ และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

นายกรัฐมนตรี กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

1) ภายในบริเวณการจัดงาน ขอให้ผู้จัดการแข่งขันวัวลาน กำหนดขอบเขตพื้นที่จัดงานให้ชัดเจน มีจุดตรวจเข้า-ออก ยานพาหนะ เพื่อควบคุมความปลอดภัย 

2) จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการณ์ 

3) ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในงานแข่งขัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

4) โดยรอบบริเวณการจัดงาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดเหตุร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ที่มีความคุ้นเคยกับลูกบ้านในท้องที่ จะสามารถคัดกรองบุคคลผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี

ภาพจาก รัฐบาลไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง