รีเซต

กัมพูชา-UNDP เปิดตัว 'แผนที่การลงทุน' หนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

กัมพูชา-UNDP เปิดตัว 'แผนที่การลงทุน' หนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
Xinhua
2 กันยายน 2565 ( 11:00 )
32
กัมพูชา-UNDP เปิดตัว 'แผนที่การลงทุน' หนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

พนมเปญ, 1 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (31 ส.ค.) รัฐบาลกัมพูชา และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกันเปิดตัวแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกัมพูชา (SDG Investor Map) ซึ่งเป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางการตลาดสำหรับการกำหนดโอกาสทางการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกัมพูชา (SDGs)

โครงการพัฒนาฯ คาดการณ์เมื่อปีก่อนว่าเงินทุนเพื่อการพัฒนาในกัมพูชาจะสูงแตะ 2.34 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.58 แสนล้านบาท) ภายในปี 2025 หรือร้อยละ 69.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งส่วนใหญ่ได้แรงเกื้อหนุนจากการระดมทรัพยากรภายในประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการโอนเงินแผนที่ข้างต้นจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดโอกาสทางการลงทุนในภาคธุรกิจหลักที่มีทั้งศักยภาพทางการเงินและการพัฒนาอันแข็งแกร่ง โดยให้ความสำคัญกับโอกาสทางการลงทุน 15 ด้าน ครอบคลุมโมเดลธุรกิจทั่ว 6 ภาคธุรกิจหลักของเป้าหมายฯ ได้แก่ การเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานหมุนเวียน การศึกษา และการดูแลสุขภาพนอกจากนั้นแผนที่ข้างต้นยังกำหนด "พื้นที่สีขาว" อีก 10 รายการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาระดับชาติที่มีศักยภาพเติบโต ทว่าต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหรือต้องการการสนับสนุนทางนโยบายเพิ่มเติมโครงการพัฒนาฯ ประจำกัมพูชาและพันธมิตรจะระดมนักลงทุน บริษัทผู้รับลงทุน และผู้กำหนดนโยบายที่มีศักยภาพ สำหรับการสร้างหุ้นส่วนและส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจหลักตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกัมพูชาที่ระบุไว้ในแผนที่ข้างต้นอนึ่ง แผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกัมพูชาเป็นหนึ่งในแผนที่ประเภทดังกล่าวของประเทศอื่นๆ อีก 22 ประเทศ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง