รีเซต

GLOBALink : ส่องทีมยิมนาสติก 'ผู้สูงอายุ' ฝึกซ้อมในเทียนจิน

GLOBALink : ส่องทีมยิมนาสติก 'ผู้สูงอายุ' ฝึกซ้อมในเทียนจิน
Xinhua
4 ตุลาคม 2565 ( 18:15 )
16
GLOBALink : ส่องทีมยิมนาสติก 'ผู้สูงอายุ' ฝึกซ้อมในเทียนจิน

เทียนจิน, 4 ต.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมทีมยิมนาสติกรุ่นเดอะ ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย 70 ปี กำลังฝึกซ้อมตามปกติในสวนสาธารณะซีกู เทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน

 

ทีมยิมนาสติกนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่กว่า 10 ปีก่อน และเติบโตจากการที่มีสมาชิกไม่กี่สิบคนสู่การมีสมาชิกมากกว่า 200 คนในปัจจุบันเทียนจินได้เพิ่มสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในที่สาธารณะตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ผู้คนได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบทางวิทยาศาสตร์อนึ่ง เทียนจินได้จัดสรรคณะผู้เชี่ยวชาญทางกีฬาเข้าแนะนำแนวทางการฝึกฝนแก่เหล่าสมาชิกทีมยิมนาสติกนี้ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง