รีเซต

จ่ายเงินเกษตรกรรอบแรกครบแล้ว 3.33 ล้านราย 1.6 หมื่นล. - ที่เหลือ 1.57 ล้านรายรอเช็กซ้ำซ้อน

จ่ายเงินเกษตรกรรอบแรกครบแล้ว 3.33 ล้านราย 1.6 หมื่นล. - ที่เหลือ 1.57 ล้านรายรอเช็กซ้ำซ้อน
ข่าวสด
20 พฤษภาคม 2563 ( 14:19 )
62
จ่ายเงินเกษตรกรรอบแรกครบแล้ว 3.33 ล้านราย 1.6 หมื่นล. - ที่เหลือ 1.57 ล้านรายรอเช็กซ้ำซ้อน

 

จ่ายเงินเกษตรกรรอบแรกครบแล้ว 3.33 ล้านราย วงเงิน 1.6 หมื่นล้าน - เหลืออีก 1.57 ล้านราย รอส่งข้อมูลให้คลังเช็กซ้ำซ้อน

 

จ่ายเงินเกษตรกรรอบแรกแล้ว - แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อเสนอกระทรวงการคลัง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลทะเบียนกับ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ทะเบียนระบบประกันสังคม และข้าราชาการบำนาญ ก่อนที่จะเสนอรายชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวนเงิน 5,000 บาทระยะเวลา 3 เดือน หรือเยียวยา

 

ทั้งนี้ หลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว มีการส่งสอบทะเบียนเกษตรกร ในรอบแรก 1 ให้กับกระทรวงการคลัง 6.77 ล้านราย ให้กระทรวงการคลัง และพร้อมจ่ายเงิยไปแล้ว 3.33 ล้านราย เหลืออีกกลุ่มที่รอตรวจสอบข้อมูลความซ้ำซ้อนทั้งหมด จำนวน 1.57 ล้านราย

 

ล่าสุด 20 พ.ค. ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับเกษตรกร 3.33 ล้านราย ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อน เสร็จสิ้นแล้ว วงเงิน 16,650 ล้านบาท โดยวันที่ โดยวันที่ 15 พ.ค. มีการโอนเงินให้กับเกษตรกร จำนวน 1.041 ล้านรายเป็นเงิน 5,209.16 ล้านบาท วันที่ 18 พ.ค. โอนเงินให้เกษตรกร 1.15 ล้านราย เป็นเงิน 5,745.61 ล้านบาท

 

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. โดยมีการทำประชาคมว่า ทำเกษตรจริงแล้ว ต้องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานทะเบียนข้าราชการ ฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญ และฐานทะเบียนประกันสังคม ออกไปก่อน โดยคาดว่าจะจ่ายเงินภายในเดือนพ.ค.ช่นกัน

 

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากรอฝน แต่ยื่นแบบ ทบก.01 ซึ่งเป็นคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พ.ค. โดยกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิ.ย.นั้น จะต้องมีการทำประชาคมและตรวจแปลงยืนยันว่าทำเกษตรจริงก่อนวันที่ 15 ก.ค. จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะเสนอ ครม.อนุมัติ โดยคาดว่าจะจ่ายเงินครบภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง