รีเซต

AOT ออกมาตรการส่วนลดให้สายการบิน กระทบมาก-น้อยอย่างไร?

AOT ออกมาตรการส่วนลดให้สายการบิน กระทบมาก-น้อยอย่างไร?
ทันหุ้น
15 พฤศจิกายน 2566 ( 14:10 )
42
AOT ออกมาตรการส่วนลดให้สายการบิน กระทบมาก-น้อยอย่างไร?

#ทันหุ้น-บล.เอเซีย พลัส หรือ ASPS ส่องหุ้น AOT ออกมาตรการกระตุ้นเพื่อสนับสนุนสายการบิน เพื่อกระตุ้นภาคท่องเที่ยว สนองนโยบายภาครัฐ ผ่านการให้ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลง (Landing Fee) ของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้ 

 

1.) สายการบินที่สามารถเพิ่ม เที่ยวบินนอกเหนือจาก “จำนวนเที่ยวบินของสายการบิน ตามตารางการบินที่ได้รับการอนุมัติ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566” 2.) สายการบินจะได้รับส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลง (Landing Fee) ของอากาศยาน จำนวน 175 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คน โดยส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่เกิน 75% ของค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานของเที่ยวบิน ที่กำหนดอัตราไว้ตามขนาดของเครื่องบิน 3.) ระยะเวลาของโครงการ รวม 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566-31 มีนาคม 2567 หรือตลอดฤดูการบินนี้ 

 

ฝ่ายวิจัยมองกลางต่อมาตรการดังกล่าว โดยปัจจุบัน AOT มีการให้ส่วนลดกับสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางบินใหม่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอยู่แล้ว ขณะทีมาตรการเสริมข้างต้น ให้เฉพาะสายการบินที่สามารถเพิ่มเที่ยวบิน นอกเหนือจากที่เคยได้รับอนุมัติจึงมองผลกระทบต่อสมมติฐานค่าธรรมเนียมสนามบินปี 2567 จำกัด 

 

สำหรับค่าบริการสนามบินงวด Q3/66 (เม.ย. – มิ.ย. 66) อยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท (สัดส่วน 9.5% ของรายได้รวม, อยู่ที่ระดับ 86% ของช่วง Pre-COVID) มีจำนวนเที่ยวบิน 1.61 แสนเที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 8.5 หมื่นเที่ยวบิน และเที่ยวบินในประเทศ 7.6 หมื่นเที่ยวบิน 

 

ทั้งนี้ AOT จะประกาศงบการเงินงวดปี 2566 (สิ้นสุด ก.ย. 66) วันที่ 20 พ.ย. 66 (มุมมองต่องวด Q4/66 ตาม Industry update กลุ่มท่องเที่ยววันที่ 6 พ.ย. 66) คงแนะนำ Outperform จากทิศทางกำไรที่จะดีขึ้นงวด Q1/67 – Q2/67 (ต.ค. 66 –มี.ค. 67) แรงหนุนจากการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวไทย ให้ราคาเป้าหมาย  85.00 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง