รีเซต

หูหนานดัน 'อุตสาหกรรมผลไม้' สร้างเสริมรายได้ชาวบ้านท้องถิ่น

หูหนานดัน 'อุตสาหกรรมผลไม้' สร้างเสริมรายได้ชาวบ้านท้องถิ่น
Xinhua
13 กันยายน 2563 ( 09:12 )
38
หูหนานดัน 'อุตสาหกรรมผลไม้' สร้างเสริมรายได้ชาวบ้านท้องถิ่น

เซียงซี, 12 ก.ย. (ซินหัว) -- หมู่บ้านชางผูถัง ตำบลเลี่ยวเจียเฉียว มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้อย่างจริงจัง เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้คนในท้องถิ่น อีกทั้งยังผสมผสานการปลูกผลไม้ ร่วมกับการแปรรูปผลไม้ การเพาะกล้า และการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้หมู่บ้านแห่งนี้หลุดพ้นจากความยากจนในปี 2016

ข่าวที่เกี่ยวข้อง