รีเซต

ปักกิ่งจัดประชุมความหลากหลายอารยธรรม-สิทธิมนุษยชน

ปักกิ่งจัดประชุมความหลากหลายอารยธรรม-สิทธิมนุษยชน
Xinhua
14 ธันวาคม 2565 ( 20:00 )
50
ปักกิ่งจัดประชุมความหลากหลายอารยธรรม-สิทธิมนุษยชน

ปักกิ่ง, 14 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (13 ธ.ค.) กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางอารยธรรมและธรรมาภิบาลสิทธิมนุษยชนระดับโลก ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ อาทิ จีน คิวบา สหราชอาณาจักร รัสเซีย และฝรั่งเศส เข้าร่วมเกือบ 50 คน

 

มิโคล ซาเวีย ผู้แทนถาวรของสมาคมนักกฎหมายประชาธิปไตยระหว่างประเทศประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา กล่าวว่าประชาคมระหว่างประเทศต้องการการมีส่วนร่วมจากจีนในด้านธรรมาภิบาลสิทธิมนุษยชนระดับโลก โดยจีนถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมอันงดงามด้าน จัวเฟิง รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีน เรียกร้องการดำเนินการเพื่อต่อต้านความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมต่างๆ ตลอดจนยับยั้งการเลือกปฏิบัติและอคติต่อบางอารยธรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมอันดีสำหรับการเดินหน้าสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง