TrueID

ไม่ถึง 5 วัน! กว่างซีหล่อคอนกรีต 47,000 ลบ.ม. ผุดฐานตอม่อสะพานข้ามทะเล

ไม่ถึง 5 วัน! กว่างซีหล่อคอนกรีต 47,000 ลบ.ม. ผุดฐานตอม่อสะพานข้ามทะเล
Xinhua Thai
29 พฤศจิกายน 2564 ( 22:44 )
25
ไม่ถึง 5 วัน! กว่างซีหล่อคอนกรีต 47,000 ลบ.ม. ผุดฐานตอม่อสะพานข้ามทะเล

 

ชินโจว, 29 พ.ย. (ซินหัว) -- การก่อสร้างสะพานข้ามทะเลหลงเหมินในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ดำเนินการหล่อคอนกรีตส่วนรากฐานตอม่อรูปวงกลม ซึ่งใช้คอนกรีตมากถึง 47,000 ลูกบาศก์เมตร เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึง 5 วัน เมื่อวันอาทิตย์ (28 พ.ย.) ที่ผ่านมา

สะพานหลงเหมิน ความยาว 7.6 กิโลเมตร เป็นสะพานข้ามทะเลที่จะมีความยาวมากที่สุดในกว่างซี และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนสายสำคัญที่เชื่อมต่อกลุ่มเมืองชายฝั่งของกว่างซี โดยความคืบหน้าครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของการก่อสร้างสะพานประเภทเดียวกันด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง