ด่วน! คมนาคม ตั้งวอร์รูมรับมือโควิดแพร่ในระบบขนส่งสาธารณะ -เปิดสายด่วน 1356 รับข้อร้องเรียน 24 ชม.

ด่วน! คมนาคม ตั้งวอร์รูมรับมือโควิดแพร่ในระบบขนส่งสาธารณะ -เปิดสายด่วน 1356 รับข้อร้องเรียน 24 ชม.
ข่าวสด
30 เมษายน 2564 ( 17:08 )
19
ด่วน! คมนาคม ตั้งวอร์รูมรับมือโควิดแพร่ในระบบขนส่งสาธารณะ -เปิดสายด่วน 1356 รับข้อร้องเรียน 24 ชม.

 

คมนาคม สั่งตั้งวอร์รูม รับมือโควิด-19 แพร่ในระบบขนคมนาคมและขนส่งสาธารณะ พร้อมเปิดสายด่วน 1356 รับข้อร้องเรียนผลกระทบจากประชาชน 24ชั่วโมง

 

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 274/2564 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงคมนาคม(ศปก.คค.) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ศปก.คค.เพื่อทำหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยใหญ่เพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค และยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในที่ทำงาน การรวมกลุ่มทำกิจกรรมเสี่ยง การเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ได้แก่ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

 

“ศูนย์นี้จะทำหน้าที่ออกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน และปัญหาด้านการคมนาคมและการขนส่ง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดในระบบขนส่งสาธารณะอย่างใกล้ชิดและนำเสนอความคืบหน้าต่อปลัดกระทรวงคมนาคม”

 

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ ยังมีการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบให้รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียนจากประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการขนส่ง จากสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน 1356 รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา

 

รวมทั้งจัดตั้งฝ่ายการประชาสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมสถิติและจัดทำข้อมูลสถิติด้านคทนาคมและการขนส่ง ติดตามข่าวสารทั่วไป รวมทั้งแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฯให้ปลัดกระทรวงคมนาคมรับทราบประจำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง