‘ดอน’ สั่งเร่งนำตัวจนท.ไทยในซาอุฯ กลับประเทศ ถึงไทยสัปดาห์หน้า

‘ดอน’ สั่งเร่งนำตัวจนท.ไทยในซาอุฯ กลับประเทศ ถึงไทยสัปดาห์หน้า
มติชน
29 สิงหาคม 2563 ( 15:45 )
82
‘ดอน’ สั่งเร่งนำตัวจนท.ไทยในซาอุฯ กลับประเทศ ถึงไทยสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนายหมัด มะมิน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนไทยของสำนักงานแรงงานในซาอุดีอาระเบียว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรของไทยทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ สำหรับกรณีนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการนำนายหมัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของไทยกลับมา และให้การดูแลเมื่อมาถึงประเทศไทย โดยประสานงานกับกระทรวงแรงงาน

 

นายเชิดเกียรติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญอุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยมาพบนายดุสิต เมนะพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพื่อขอให้ช่วยดูแลรักษานายหมัด รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายซาอุดีอาระเบียมาแต่ต้น

 

นายเชิดเกียรติกล่าวว่า ในช่วงที่นายหมัดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Ad Diriyah สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงริยาด ได้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามอาการ เนื่องจากไม่สามารถไปเยี่ยมได้เพราะมาตรการด้านสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของนายหมัด ซึ่งมีบุตรชาย 2 คน พักอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งบุตรชายคนหนึ่งของนายหมัดตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และทางการซาอุดีอาระเบียได้จัดให้เข้ากักกันเชื้อโรคในสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการของโรค โดยได้ส่งตัวกลับบ้านพักหลังครบเวลาการกักกันแล้ว และสำนักงานแรงงานฯ ได้นำไปตรวจเชื้ออีกครั้ง ผลการตรวจเป็นลบ

 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ล่าสุดผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของนายหมัด พบว่าปลอดเชื้อ และกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับครอบครัวและกระทรวงแรงงานเรื่องการนำตัวนายหมัดกลับมารักษาตัวต่อที่ไทยบนพื้นฐานของความปลอดภัยสูงสุด ด้วยเที่ยวบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Air Ambulance) ซึ่งจะมีทีมแพทย์ประจำยานพาหนะเดินทางออกจากสิงคโปร์ไปยังซาอุดีอาระเบีย และจะเดินทางออกจากซาอุดีอาระเบียกลับถึงประเทศไทยในต้นสัปดาห์หน้า โดยเมื่อถึงประเทศไทยจะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรับตัวนายหมัดมารักษาต่อไป

 

นายเชิดเกียรติ กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของไทยในซาอุดีอาระเบียติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย ได้แก่ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ราย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ราย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสำนักงานแรงงาน 2 ราย ซึ่งในชั้นนี้ นอกจากนายหมัดทุกคนได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

 

นายเชิดเกียรติ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และทีมประเทศไทยทั่วโลก ที่ได้เสียสละและทำงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด 7 เดือน เพื่อดูแลพี่น้องชาวไทยในการกลับประเทศและกระทรวงการต่างประเทศจะดูแลบุคลากรในต่างประเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของไทยอย่างเต็มความสามารถต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง