รีเซต

จีนศึกษาพบ 'ระบบนิเวศบนบก' ในอนาคต ผลิตออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น

จีนศึกษาพบ 'ระบบนิเวศบนบก' ในอนาคต ผลิตออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น
Xinhua
7 ธันวาคม 2565 ( 18:39 )
30
จีนศึกษาพบ 'ระบบนิเวศบนบก' ในอนาคต ผลิตออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น

หลานโจว, 7 ธ.ค. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยจากวิทยาลัยบรรยากาศศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยหลานโจวของจีน เผยผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรออกซิเจนยุคใหม่ ซึ่งพบว่าระบบนิเวศบนบกในอนาคตที่มีแนวโน้มผลิตออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์

 

หวงเจี้ยนผิง นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหลานโจว อธิบายว่าวัฏจักรออกซิเจนเป็นวัฏจักรชีวธรณีเคมีที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพทั้งหมดบนโลก ทว่าวัฏจักรออกซิเจนยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมคณะนักวิจัยได้พัฒนาฐานข้อมูลการผลิตออกซิเจนระยะยาวของระบบนิเวศบนบกทั่วโลก เพื่อประเมินการตอบสนองของการผลิตออกซิเจนจากระบบนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ โดยระบบนิเวศบนบกสามารถผลิตออกซิเจนมากกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด ส่วนแหล่งออกซิเจนหลักอยู่ในเขตร้อน และการผลิตออกซิเจนจะลดลงเมื่อละติจูดเพิ่มขึ้นติงเหล่ย ผู้นำการศึกษานี้ กล่าวว่าการศึกษาช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรออกซิเจนยุคใหม่ และประเมินการการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศในอนาคตได้ดีขึ้น โดยฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ยังเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยอนึ่ง มีการเผยแพร่ผลการศึกษานี้ผ่านวารสารไซเอนซ์ ไชน่า เอิร์ธ ไซเอนซ์ส (Science China Earth Sciences)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง